Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy

Bà Nguyễn Thị Hồng Thúy

Chức vụ: Giám Đốc khối Thuyền viên - An toàn - Pháp chế

Ngày sinh: 1977

Trình độ: Cử nhân kinh tế - Quản trị kinh doanh

Tuyển dụng