Câu lạc bộ thuyền viên
Báo cáo nhận tàu EPIC 08 & EPIC 09

Phần I: Trận Đầu

Chiến công này mấy ai hay
Nay ta ghi lại sau này tỉ tê
Hôm đi quân tướng chỉnh tề
Quang*, Xân đầu lĩnh, đề huề sỹ binh
Quân sư Phụng*, Quốc* thông tinh
Xứ Bangladesh hùng binh đến rồi
Trận đầu không khỏi bồi hồi
Đi qua đi lại, đứng ngồi không yên
Trận Visa, chiến triền miên
Hơn 3 giờ sáng, tạm yên bốn bề
Ra về nghe tiếng chửi thề
"Mẹ cha chúng nó, ví tiền biết bay
Chúng mày chờ đó sẽ hay
Trận sau ông quyết ra tay phục thù"

Phần II: Xung Trận

Chiến tàu 2 chiếc xa xa
Đang neo bến cảng Mong-la đây rồi
Quân ta khí thế sục sôi
Chèo đò độc mộc, thả trôi tới gần
Đôi tàu vết tích đầy thân
Xem bề chiến tích có phần nể nang
Quân ta thoăn thoắt leo thang
Địch kia chưa đánh đã hàng 2 tay
Trao tàu vội vã rút ngay
Quân ta hả dạ rằng nay phục thù

Phần III: Chiến Công

Chiến công sao quá hanh thông
Hoài nghi địch có mưu gì hay chăng?
Quan Máy hớt hãi báo rằng:
"Máy đèn 3 chiếc lăn quay cả đàn,
Máy chính tuôn nhớt tràn lan
Tua bin tăng áp xì hơi đen ngòm"
Chief cook la lối om sòm
"Chuột to, gián béo ngàn đàn tấn công"
Quan Boong tay chống ngang hông
Lắc đầu buồn bã mà không nói gì
Cứu sinh, cứu hỏa còn chi
Xuồng không hạ được, nước thì tắt luôn
Buson nước mắt tuôn rơi
Tời mũi, tời lái tắt hơi lâu rồiĐầu lĩnh khẩn cấp triệu hồi
Bá quan văn võ nổi sôi luận bàn
Kế sách hơn những 10 trang
Phân 3 giai đoạn: khẩn, trung, dài kỳ
Dẫu bao gian khó hiểm nguy
Đồng tâm, quyết chí việc gì cũng xong.

 
Monglia, Bangladesh: 08/11/2016
 
Capt Trần Trung Quốc
Tuyển dụng