Company activities

NVTRANS TAKES GAS LOTUS

NVTRANS TAKES GAS LOTUS

PV-Trans ra mắt đơn vị thành viên mới

Ngày 8/7, tại TP HCM, Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt (NVTrans) chính thức ra mắt, trở thành công ty cấp 3 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và là công ty cấp....

Recruitment