Đội tàu công ty

TÀU ANNIE GAS 09

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 1997 Phạm vi hoạt động:Châu Á Số IMO: 9156797 Cấp tàu: VR - KR Loại tàu: LPG Công suất máy: 2346KW GT/DWT: 4002/3688

TÀU OCEANUS 08

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2000 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 9218129 Cấp tàu: VR - BV Loại tàu: LPG Công suất máy: 2427KW GT/DWT: 3758/3753

TÀU AQUAMARINE GAS

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 1985 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 8514277 Cấp tàu:VR Loại tàu: LPG Công suất máy: 2100 HP GT/DWT: 1358/1670

TÀU APOLLO PACIFIC

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 1988 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 8814225 Cấp tàu:VR Loại tàu: Gas tanker Công suất máy: 3800HP GT/DWT: 3354/2996

TÀU OCEANUS 9

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 1996 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 9142136 Cấp tàu:VR - NK Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 3089 KW GT/DWT: 4518/5054

Tuyển dụng