Đội tàu công ty

TÀU PVT SAPPHIRE

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2006 Số IMO: 9303089 Cấp tàu: VR - NK Loại tàu: Bulk Carrier Công suất máy: 9480 KW GT/DWT: 31275/560...

TÀU ANNIE GAS 09

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 1997 Số IMO: 9156797 Cấp tàu: VR - KR Loại tàu: LPG Công suất máy: 2346KW GT/DWT: 4002/3688

TÀU OCEANUS 9

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 1996 Số IMO: 9142136 Cấp tàu:VR - NK Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 3089 KW GT/DWT: 4518/5054

TÀU OCEANUS 08

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2000 Số IMO: 9218129 Cấp tàu: VR - BV Loại tàu: LPG Công suất máy: 2427KW GT/DWT: 3758/3753

TÀU GAS LOTUS

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 2010 Số IMO: 9514303 Cấp tàu: KR Loại tàu: LPG Công suất máy: 2700 KW GT/DWT: 3490/3983

TÀU LADY LINN

Quốc tịch: PANAMA Năm đóng: 2001 Số IMO: 9241176 Cấp tàu: VR - KR Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 2700 KW GT/DWT: 3435/3856....

TÀU LADY FAVIA

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 2001 Số IMO: 9237890 Cấp tàu: BV+VR Loại tàu: LPG Công suất máy: 3060 KW GT/DWT: 4048/4314

TÀU APOLLO PACIFIC

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 1988 Số IMO: 8814225 Cấp tàu:VR Loại tàu: Gas tanker Công suất máy: 3800HP GT/DWT: 3354/2996

Tuyển dụng