Đội tàu công ty quản lý

TÀU EPIC 08

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2007 Phạm vi hoạt động: Việt Nam Số IMO: 9437036 Cấp tàu: VR Loại tàu: Bulk Carrier Công suất máy: 2386 KW GT/DWT: 6559/2443

TÀU SÀ LAN OPEC GAS

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2017 Phạm vi hoạt động: Châu Á Cấp tàu: VR Loại tàu:LPG Công suất máy: 750 CV GT/DWT 995/6967

TÀU OPEC CAPRI

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2008 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 9413030 Cấp tàu: VR Loại tàu: LPG Công suất máy: 2060 KW GT/DWT: 2867/2667

TÀU LADY ROSALIA

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 2010 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 9571222 Cấp tàu: NK Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 2647 KW GT/DWT: 3430/3939

TÀU GAS EMPEROR

Quốc tịch: PANAMA Năm đóng: 1994 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 9109316 Cấp tàu: BV Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 3089 KW GT/DWT: 5087/5599

TÀU PVT-HN

Quốc tịch: Viet Nam Năm đóng: 2001 Phạm vi hoạt động: Viet Nam Số IMO: 9237395 Cấp tàu: VR Loại tàu: Bulk Carrier Công suất máy: 5850 KW GT/DWT: 16963 /28379

TÀU PETROGAS 05

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 1989 Phạm vi hoạt động: Châu Á. Số IMO: 882-171 Cấp tàu: VR Loại tàu: LPG Công suất máy: 1800 HP GT/DWT: 999/1041

TÀU GAS LOTUS

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 2010 Phạm vi hoạt động: Asia Số IMO: 9514303 Cấp tàu: KR Loại tàu: LPG Công suất máy: 2700 KW GT/DWT: 3490/1049

TÀU EPIC 09

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2007 Phạm vi hoạt động: Việt Nam Số IMO: 9489457 Cấp tàu: VR Loại tàu: Bulk Carrier Công suất máy: 2386 KW GT/DWT: 6559/2443

TÀU GAS NIRVANA

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 1996 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 9140607 Cấp tàu: LR Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 3780 KW GT/DWT: 4961/4999

TÀU SÀ LAN VIETGAS01

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2000 Phạm vi hoạt động: Châu Á Cấp tàu: VR Loại tàu:LPG Công suất máy: 580CV GT/DWT 490/732

TÀU LADY VALENCIA

Quốc tịch: PANAMA Năm đóng: 1997 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 9161077 Cấp tàu: KR Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 2400 KW GT/DWT: 3063/3942

Tuyển dụng