Đội tàu công ty quản lý

TÀU BULK BURIANA

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2011 Số IMO: 9500039 Cấp Tàu: NK Loại Tàu: Bulk Carrier Công suất máy: 9070 KW GT/DWT: 31760/56155

TÀU SÀ LAN OPEC GAS

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2017 Cấp tàu: VR Loại tàu:LPG Công suất máy: 750 CV

TÀU LADY ROISE

Quốc tịch: LIBERIA Năm đóng: 2012 Số IMO: 9615353 Cấp tàu: KR Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 2700 KW GT/DWT: 3428/3804

TÀU OPEC CAPRI

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2008 Số IMO: 9413030 Cấp tàu: VR Loại tàu: LPG Công suất máy: 2060 KW GT/DWT: 2861/2740

TÀU LADY ROSALIA

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 2010 Số IMO: 9571222 Cấp tàu: NK Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 2647 KW GT/DWT: 3430/3939

TÀU GOLDEN SUN

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 1996 Số IMO: 9135511 Cấp tàu: KR Loại tàu: Bulk Carrier Công suất máy: 5884 KW GT: 17,075

TÀU GAS EMPEROR

Quốc tịch: PANAMA Năm đóng: 1994 Số IMO: 9109316 Cấp tàu: BV Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 3089 KW GT/DWT: 5087/5599

TÀU LADY FELIZ

Quốc tịch: PANAMA Năm đóng: 1999 Số IMO: 9189017 Cấp tàu: KR Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 3300 PS GT/DWT: 3381/3451

TÀU PETROGAS 05

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 1989 Số IMO: 882-171 Cấp tàu: VR Loại tàu: LPG Công suất máy: 1800 HP GT/DWT: 999/1041

TÀU GAS TEXIANA

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 1995 Số IMO: 9134971 Cấp tàu: KR Loại tàu: LPG Công suất máy: 3089 KW GT/DWT: 4695/4976

TÀU GAS NIRVANA

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 1996 Số IMO: 9140607 Cấp tàu: KR Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 3089 KW GT/DWT: 4961/5886

TÀU SÀ LAN VIETGAS01

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2000 Cấp tàu: VR Loại tàu:LPG Công suất máy: 580CV

Tuyển dụng