Đội tàu
TÀU GAS EMPEROR

Quốc tịch: PANAMA
Năm đóng: 1994
Số IMO:
9109316
Cấp tàu:
BV
Loại tàu:
Gas Carrier
Công suất máy:
3089 KW
GT/DWT: 
5087/5599

Tuyển dụng