Đội tàu
TÀU GAS NIRVANA
Quốc tịch: Panama
Năm đóng: 1996
Phạm vi hoạt động: Châu Á
Số IMO: 9032264
Cấp tàu: LR
Loại tàu: Gas Carrier
Công suất máy: 3780 KW
GT/DWT: 4961/4999


Tuyển dụng