Đội tàu
TÀU OCEANUS 08
Quốc tịch: Việt Nam
Năm đóng: 2000
Số IMO: 9218129
Cấp tàu: VR - BV
Loại tàu: LPG
Công suất máy: 2427KW
GT/DWT: 3758/3753
Tuyển dụng