Đội tàu
TÀU OCEANUS 9
 
Quốc tịch: Việt Nam
Năm đóng: 1996
Số IMO: 9142136
Cấp tàu: VR - NK
Loại tàu: LPG
Công suất máy: 3089 KW
GT/DWT: 4518/5054

Tuyển dụng