Đội tàu
TÀU PVT SAPPHIRE
Quốc tịch: Việt Nam
Năm đóng: 2006
Số IMO: 9303089
Cấp tàu: VR - NK
Loại tàu: Bulk Carrier
Công suất máy: 9480 KW
GT/DWT: 31275 / 56024Tuyển dụng