Đội tàu
TÀU SÀ LAN VIETGAS01

Quốc tịch: Việt Nam
Năm đóng: 2000
Phạm vi hoạt động: Châu Á
Cấp tàu: VR
Loại tàu: LPG
Công suất máy: 580CV
GT/DWT: 490/732 Tuyển dụng