Đội tàu

TÀU SÀ LAN OPEC GAS

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2017 Cấp tàu: VR Loại tàu:LPG Công suất máy: 750 CV

TÀU PVT SAPPHIRE

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2006 Số IMO: 9303089 Cấp tàu: VR - NK Loại tàu: Bulk Carrier Công suất máy: 9480 KW GT/DWT: 31275/560...

TÀU ANNIE GAS 09

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 1997 Số IMO: 9156797 Cấp tàu: VR - KR Loại tàu: LPG Công suất máy: 2346KW GT/DWT: 4002/3688

TÀU OCEANUS 9

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 1996 Số IMO: 9142136 Cấp tàu:VR - NK Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 3089 KW GT/DWT: 4518/5054

TÀU OCEANUS 08

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2000 Số IMO: 9218129 Cấp tàu: VR - BV Loại tàu: LPG Công suất máy: 2427KW GT/DWT: 3758/3753

TÀU OPEC CAPRI

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2008 Số IMO: 9413030 Cấp tàu: VR Loại tàu: LPG Công suất máy: 2060 KW GT/DWT: 2861/2740

TÀU LADY ROSALIA

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 2010 Số IMO: 9571222 Cấp tàu: NK Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 2647 KW GT/DWT: 3430/3939

TÀU GAS EMPEROR

Quốc tịch: PANAMA Năm đóng: 1994 Số IMO: 9109316 Cấp tàu: BV Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 3089 KW GT/DWT: 5087/5599

TÀU PETROGAS 05

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 1989 Số IMO: 882-171 Cấp tàu: VR Loại tàu: LPG Công suất máy: 1800 HP GT/DWT: 999/1041

TÀU LADY LINN

Quốc tịch: PANAMA Năm đóng: 2001 Số IMO: 9241176 Cấp tàu: VR - KR Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 2700 KW GT/DWT: 3435/3856....

TÀU GAS TEXIANA

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 1995 Số IMO: 9134971 Cấp tàu: KR Loại tàu: LPG Công suất máy: 3089 KW GT/DWT: 4695/4976

TÀU GAS NIRVANA

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 1996 Số IMO: 9140607 Cấp tàu: KR Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 3089 KW GT/DWT: 4961/5886

Tuyển dụng