Đội tàu

TÀU GAS NIRVANA

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 1996 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 9140607 Cấp tàu: KR Loại tàu: Gas Carrier Công suất máy: 3089 KW GT/DWT: 4961/5886

TÀU SÀ LAN VIETGAS01

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2000 Phạm vi hoạt động: Châu Á Cấp tàu: VR Loại tàu:LPG Công suất máy: 580CV

TÀU LADY FAVIA

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 2001 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 9237890 Cấp tàu: BV+VR Loại tàu: LPG Công suất máy: 3060 KW GT/DWT: 4048/4314

TÀU AQUAMARINE GAS

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 1985 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 8514277 Cấp tàu:VR Loại tàu: LPG Công suất máy: 2100 HP GT/DWT: 1358/1670

TÀU APOLLO PACIFIC

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 1988 Phạm vi hoạt động: Châu Á Số IMO: 8814225 Cấp tàu:VR Loại tàu: Gas tanker Công suất máy: 3800HP GT/DWT: 3354/2996

Tuyển dụng