Đội tàu

TÀU SÀ LAN VIETGAS01

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 2000 Cấp tàu: VR Loại tàu:LPG Công suất máy: 580CV

TÀU LADY FAVIA

Quốc tịch: Panama Năm đóng: 2001 Số IMO: 9237890 Cấp tàu: BV+VR Loại tàu: LPG Công suất máy: 3060 KW GT/DWT: 4048/4314

TÀU APOLLO PACIFIC

Quốc tịch: Việt Nam Năm đóng: 1988 Số IMO: 8814225 Cấp tàu:VR Loại tàu: Gas tanker Công suất máy: 3800HP GT/DWT: 3354/2996

Tuyển dụng