Giới thiệu
Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ Phần Vận tải Nhật Việt
 (Tên viết tắt là NV TRANS) là đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty cổ phần vận tải Dầu Khí. Công ty được thành lập vào ngày 08/05/2009 theo giấy chứng nhận kinh doanh số 0308515724, tiền thân là công ty TNHH MTV Vận tải Nhật Việt và được chuyển đổi thành công ty cổ phần vào ngày 22/09/2010.
Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là Vận tải biển (chủ yếu là vận tải LPG); dịch vụ quản lý tàu; đại lý tàu biển và kinh doanh thương mại.
 
Tên Công ty: Công ty Cổ Phần Vận Tải Nhật Việt
Địa chỉ trụ sở:  151 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028)22251001 -22251002 -22251003
Fax: (028).22251004
Website: www.nv-trans.com.vn
Vốn điều lệ: 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ đồng)


Tuyển dụng