Ngành nghề kinh doanh

Kinh doanh - thương mại

Công ty Nhật Việt là đơn vị kinh doanh bán buôn và đại lý phân phối hàng hóa là những sản phẩm của ngành hóa dầu như LPG; hạt nhựa....

Dịch vụ vận tải

Hiện tại, với đội tàu LPG do công ty sở hữu và quản lý có GT từ 1.000 – 6.500. Đội tàu của công ty thỏa mãn và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của kho cảng, của k...

Dịch vụ quản lý tàu

Công ty cung cấp dịch vụ quản lý tàu từ năm 2011 và đã được các tổ chức đăng kiểm như VR; Panama; DNV đánh giá và cấp giấy chứng nhận phù hợp (DOC – Document...

Dịch vụ đại lý tàu biển

Với kinh nghiệm trong công tác quản lý và khai thác đội tàu LPG – theo đặc thù hàng hóa và những yêu cầu cao trong việc phối hợp điều động tàu để tận dụng tố...

Tuyển dụng