Ngành nghề kinh doanh
Dịch vụ vận tải
Hiện tại, với đội tàu LPG do công ty sở hữu và quản lý có GT từ 1.000 – 6.500. Đội tàu của công ty thỏa mãn và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của kho cảng, của khách hàng trong công tác giao nhận hàng hóa. Sản lượng vận tải LPG hàng tháng của đội tàu tương đương 170.000 MT. Đội tàu của công ty chủ yếu vận tải hàng LPG cho Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất, nhà máy chế biến khí Vũng Tàu với sản lượng vận tải tương đương 50.000 MT/ tháng. Ở thị trường quốc tế, đội tàu của công ty vận tải cho những khách hàng lớn như E1, Dealim; SHV; Petredec…với sản lượng vận tải trung bình 120.000 MT/tháng.

Bên cạnh đó, công ty cũng đang thực hiện vận tải than với sản lượng trung bình 80 MT/ tháng.
Tuyển dụng