Ngành nghề kinh doanh
Kinh doanh - thương mại

Với tiêu chí duy trì và mở rộng giao thương với những khách hàng thân thiết đang hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh vận tải với công ty. Hoạt động kinh doanh – thương mại của công ty chủ yếu là đại lý phân phối hoặc bán buôn những sản phẩm của ngành hóa dầu như LPG; hạt nhựa, hóa chất, dung môi và vật tư phụ tùng cho ngành tàu biển…

Tuyển dụng