Tin tức - Tuyển dụng

CÔNG TY NHẬT VIỆT ĐÓN NHẬN TÀU LPG MỚI

CÔNG TY NHẬT VIỆT ĐÓN NHẬN TÀU LPG MỚI

PV-Trans ra mắt đơn vị thành viên mới

Ngày 8/7, tại TP HCM, Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt (NVTrans) chính thức ra mắt, trở thành công ty cấp 3 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và là công ty cấp....

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 2018, T...

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 2018, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2019 & HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hoạt động Cộng đồng

Bên cạnh việc tham gia đầy đủ các chương trình cộng đồng và tương trợ theo vận động của Tập đoàn, Công ty thường xuyên thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện...

Tuyển dụng