Tin tức - Tuyển dụng

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 2018, T...

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 2018, TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2019 & HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tuyển dụng.

Công ty Nhật Việt liên tục tuyển dụng thuyền viên làm việc cho đội tàu Gas do công ty sở hữu và quản lý

PV-Trans ra mắt đơn vị thành viên mới

Ngày 8/7, tại TP HCM, Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt (NVTrans) chính thức ra mắt, trở thành công ty cấp 3 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và là công ty cấp....

Hoạt động Cộng đồng

Bên cạnh việc tham gia đầy đủ các chương trình cộng đồng và tương trợ theo vận động của Tập đoàn, Công ty thường xuyên thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện...

Tuyển dụng