Tuyển dụng

Tuyển Dụng Nhân viên kế toán tổng hợp

Công ty Cổ Phần Vận Tải Nhật Việt (NVTRANS) hiện đang quản lý 19 tàu bao gồm 17 tàu Gas và 02 tàu hàng, khai thác nội địa và quốc tế. Với sự minh bạch và nhấ...

Tuyển dụng