Tuyển dụng

Tuyển Dụng Thuyền Viên Lần 3-2018

Giới thiệu công ty: Công ty CP Vận Tải Nhật Việt (NVTRANS) hiện đang quản lý 19 tàu bao gồm 17 tàu Gas và 02 tàu hàng, khai thác nội địa và quốc tế. Với sự...

Tuyển Dụng Thuyền Viên Lần 2-2018

Công ty Cổ Phần Vận Tải Nhật Việt (NVTRANS) hiện đang quản lý 19 tàu bao gồm 17 tàu Gas và 02 tàu hàng, khai thác nội địa và quốc tế. Với sự minh bạch và nhấ...

Tuyển Dụng Thuyền Viên Lần 1-2018

Giới thiệu công ty: Công ty CP Vận Tải Nhật Việt (NVTRANS) hiện đang quản lý 19 tàu bao gồm 17 tàu Gas và 02 tàu hàng, khai thác nội địa và quốc tế. Với sự...

Tuyển dụng

Công ty Nhật Việt liên tục tuyển dụng thuyền viên làm việc cho đội tàu Gas do công ty sở hữu và quản lý

Tuyển Dụng QUÝ 1/2019

Giới thiệu công ty: Công ty CP Vận Tải Nhật Việt (NVTRANS) hiện đang quản lý 19 tàu bao gồm 17 tàu Gas và 02 tàu hàng, khai thác nội địa và quốc tế. Với sự...

Tuyển dụng