Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT VIỆT

Trụ sở: 151 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 22251001 - 22251002 - 22251003

Fax: (028) 222 51004

Website: nv-trans.com.vn

Tuyển dụng